๑๗. อปรโคยานทวีป

อปรโคยานทวีป หรืออมรโคยานทวีป ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของเขาสิเนรุ ระหว่างเขาอัสสกัณณ์กับเขาจักรวาล มีน้ำล้อมรอบ เป็นทวีปใหญ่ ๗,๐๐๐ โยชน์ มีทวีปน้อย ๕๐๐ เป็นทวีปบริวาร
อปรโคยานทวีปได้รับแสงจากแก้วผลึกบนไหล่เขาสิเนรุ พื้นดิน แผ่นน้ำ และต้นไม้ในทวีปนี้จึงมีสีเหมือนแก้วผลึก
มนุษย์ชาวอปรโคยานทวีปมีลักษณะใบหน้ากลมคล้ายพระจันทร์ เป็นมนุษย์ที่มีความสุข ไม่ทุกข์ ไม่เดือดร้อน เป็นผู้มีความงาม อ่อนโยน และรักษาศีล ๕ ขึ้นชื่อว่าความชั่วนั้นไม่ทำ ด้วยเหตุนี้ ชาวอปรโคยานทวีปจึงมีอายุขัยยืนยาวถึง ๕๐๐ ปี
มนุษย์ชาวอปรโคยานทวีปมีชื่อเรียกว่า นระ หรือนรา คือ ผู้นอนบนพื้นดิน เพราะนอนตามพื้นดินเช่นเดียวกับมนุษย์ชาวอุตตรกุรุทวีป

อปรโคยานทวีปมีต้นไม้ใหญ่ประจำทวีป คือ ต้นกทัมโพหรือต้นกระทุ่ม

 

 

 

 

 

 

.

ใส่ความเห็น